Wi-GIM - Wireless Sensor Network for Ground Instability Monitoring

El projecte Wireless sensor network for Ground stability Monitoring (WI-GIM) té com a objectiu, en el marc del programa LIFE + de la UE,  desenvolupar un sistema precís, flexible i de baix cost per al monitoratge de la deformació del terreny. El sistema WI-GIM esta basat en dos tipus de dispositius sense fils: nodes sensors (SN) i estacions base (BS). El moviment produït  a la superfície es detecta mitjançant l'adquisició de la posició (x, y, z) de cada un dels diferents sensors SN organitzats en una xarxa WSN.
La posició dels sensors es determina mitjanant la integració de dues tecnologies diferents, dissenyades específicament per aquest propòsit. Les dades recollides per la tecnologia 1 es processen de manera conjunta a les dades recollides per la tecnologia 2 per augmentar la precisió del sistema. Els moviments causats per la subsidència es poden visualitzar de diferents maneres, incloent 3D.