Wi-GIM

Wireless Sensor Network for Ground Instability Monitoring project

Les esllavissades i els enfonsaments tenen un alt potencial destructiu i sovint amenacen persones o estructures. Per aquesta raó, els científics han intentat durant molt de temps desenvolupar sistemes per vigilar aquests processos. Malgrat l'esforç fet, l'alt cost dels sistemes de vigilància actuals i les dificultats d’instal•lació en àrees remotes, limiten la seva instal•lació de manera extensa.
El projecte Wireless sensor network for Ground stability Monitoring (WI-GIM) té com a objectiu, en el marc del programa LIFE + de la UE,  desenvolupar un sistema precís, flexible i de baix cost per al monitoratge de la deformació del terreny.

El sistema WI-GIM esta basat en dos tipus de dispositius sense fils: nodes sensors (SN) i estacions base (BS).
El moviment produït  a la superfície es detecta mitjançant l'adquisició de la posició (x, y, z) de cada un dels diferents sensors SN organitzats en una xarxa WSN.
La posició dels sensors es determina mitjanant la integració de dues tecnologies diferents, dissenyades específicament per aquest propòsit. Les dades recollides per la tecnologia 1 es processen de manera conjunta a les dades recollides per la tecnologia 2 per augmentar la precisió del sistema. Els moviments causats per la subsidència es poden visualitzar de diferents maneres, incloent 3D.

Objectius

- Implementar una WSN capaç de detectar els moviments del terreny a un cost raonable.
- Avaluar  els límits i potencialitats del WI-GIM comparant-lo amb les resultats obtinguts per altres mètodes de vigilància convencional.
- Identificar problemes potencials que poden limitar la implementació a gran escala del sistema i trobar solucions per superar-los
- Avaluar els beneficis mediambientals i socials i la viabilitat econòmica d'aquesta aplicació innovadora.